ING. SARKA LIPSOVA KRIZOVA - ISO Consulting
   
   
   
   
AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZAVEDENÍ SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU
  REENGINEERING - zvýšení a zefektivnění výkonnosti procesů
  EKONOMIKA, LOGISTIKA, MANAGEMENT
  INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU MANAGEMENTU
  SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ (BOZP) VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU (DZP)
  EXTERNÍ LEKTOR A ODBORNÝ GARANT REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ
   
   
   
Kontaktní informace ING. SARKA LIPSOVA KRIZOVA - ISO Consulting
  Sídlo Čakovice č. 36
  kancelář Čakovice 36
  IČO: 726 40 651
  plátce DPH
  GSM: 604 513 527
E-learning http://www.testybozp.cz
E-learning Skype: sarka.krizova
  testy@testybozp.cz
  iso@cakovicenamlejne.cz
ON LINE TESTY A NOVÝ WEB http://www.testybozp.cz
WEB STRÁNKY http://www.cakovicenamlejne.cz
   
   
PROFESNÍ PROFIL vedoucí interní auditor
  ISO 9001,14001, 45001 integrované systémy (ISO 3834,13485)
  člen České společnosti pro jakost
  externí lektor
   
   
OBLAST ZAMĚŘENÍ Systémová integrace
  Model EFQM
  LOGISTIKA
  Metody Business modelování
Grafické zpracování operativních karet k DZP
   
   
SERVIS Vzdělávání
  Poradenství
  Certifikace
  Interní audit
  Zpracování projektu ISO Made-to-measure
   
   
REFERENCE MONDI PACKAGING CUSHION s.r.o.
  ČKD Energy a.s.
  GLOBSTAV s.r.o.
  1. PROJEKTOVÁ, a.s.
  TERMAN spol. s r.o.
  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
  TECHNICO Opava s.r.o.
  KOVO Kubů s.r.o.
  MALISPED s.r.o.
  PEobal s.r.o.
  ESROM s.r.o.
  Q-MONT s.r.o.
  KOLMETAL s.r.o.
  BFHM spol. s r.o.
  CEIBA s.r.o.
  SPEED HAN a.s.
  BOHEMIA TRADE CZ s.r.o.
  BIVS Praha a.s.
  ISQ Praha s.r.o.
  KAKTUS SW, spol. s r.o.
  SHK FV, s r.o.
  APREA s r.o.
  HT STAVBY
  Luděk Kozler Autodoprava
  Josef Brabec AMIGO
  SHK MEDIC, s.r.o.
  TFP universal a.s.
  FVN, s.r.o.
  ACROMION,spol. s r.o.
   
   
VZDĚLÁVÁNÍ Integrované systémy managementu (ISM)
  Analýzy SWOT, SOD, FMEA, CSF
  Brainstorming
  Workflow
   
   
PORADENSTVÍ ISO 9001, 14001, 45001, 3834, 13485
  Dotační programy
  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY
  Metodologie řízení s vlastní zákaznickou podporou IS/IT
   
   
OSVĚDČENÍ/COACHING Interní auditor
  WORKSHOPY Managementu společnosti
  WORKSHOPY pro pracovníky
   
   
INTERNÍ AUDIT Plán a itinerář interního auditu
  Realizace interního auditu v provozu
  Prověření účinnosti ISM
  Dokumentovaní v rámci interního auditu
  Konečná zpráva z interního auditu
  Podklady pro přezkoumání vedením
   
   
Zpracování projektu Made-to-measure Vstupní analýza-zmapování procesů organizace
  Elektronické zpracování dokumentace ISM
  Metodologie řízení ISM se stávající podporou IS/IT zákazníka
  Přímá účast při zavádění SMK v organizaci podle
  mezinárodních norem
  Individuální odborné konzultace
  Interní audit v sídle objednatele
  WORKSHOP interních auditorů resp. představitelů systému
  přímo v sídle objednatele v rámci konzultací
  E-learning a revize vypracované dokumentace včetně formulačních připomínek
  Odborné poradenství včetně přezkoumání a zhodnocení systému
  Benchmarking